İLAN

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Esasları Belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin GEÇİCİ MADDE 24’den faydalanarak sınav hakkı kazanan ve itiraz üzerine Valilik İtiraz Komisyonunun kararı sonucu sınav hakkı kazandıkları kabul edilen aşağıda ad soyadları ile T.C. Kimlik numaraları yer alanlar Başarılı/Başarısız olarak aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır. Sınavlarda başarılı olamayanlar/katılmayanların Tebliğin 40. Maddesi gereğince Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna 4 (Dört) gün içerisinde itiraz edebilirler. Tebliğin 39. Maddesi gereği ilan olunur. 19.03.2018

Durumunuzu Öğrenmek İçin Tc Kimlik No ile Sorgulama Yapınız.